Büyük Veri Analisti Eğitimi

Bu eğitim, Big Data üzerinde analist çalışmalarına başlamak için gerekli alt yapıyı oluşturur. Büyük
Veri ve Hadoop temellerini,Hive ve Pig gibi araçları,Hadoop’ta büyük veri setlerini yükleme gibi
alanları kapsar.Aynı zamanda R kullanarak Makine Öğrenme Temellerini ve Veri Bilimini öğretir.

Bu eğitimle birlikte sahip olunacak kazanımlar:

● Büyük Veri Peyzajı hakkında genel bir fikir sahibi olma
● Büyük Verinin temellerini,Hadoop’u ve HDFS’yi öğrenme
● R ve SparkR (Büyük Veri işleme çerçevesi) öğrenme
● Karar Ağaçları, Naive Bayes ve Kümeleme algoritmaları gibi bazı Veri Bilim Algoritmalarının temellerini öğrenme ve onlarla çalışma

Hedef Kitle
Eğitim, Büyük Veri araçları ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar için açıktır.

Konu başlıkları:
Modül 1: Büyük Veri Analizine Genel Bakış
Modül 2: Hadoop ile Büyük Veri Analizi
Modül 3: Hive
Modül 4: PIG
Modül 5: R’ye Giriş
Modül 6: Büyük Veri de R(Hadoop ve Spark)
Modül 7: Makine Öğreniminin Esasları
Modül 8: Kurulum ve El Egzersizleri
Modül 9: Apache Mahout Giriş

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.